Exàmens extraordinaris 2on Batxillerat curso 16/17

Graella amb les dates d'exàmens EXTRAORDINARIS  de 2on de BATXILLERAT

Tabla con los datos de exámenes EXTRAORDINARIOS de 2º de  BATCHILLER

 

CALENDARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS 2n DE BATXILLERAT JUNY 2017

 

Dia

Hora

Matèries de 1r i 2n de BAT

Aula

19/06/17

08:00.

Castellà:Llengua i literatura II

MAT 1

MAT 2

MAT PG

AULES DIBUIX

10:00.

Matemàtiques CS II

Llatí II

Matemàtiques II

Cultura audiovisual II

12:00.

Geografia

Història de l'art

Història de la filosofia

16:00

TEG

Cultura audiovisual I

 

 

20/06/17

08:00.

Llengua extrangera II

MAT 1

MAT 2

MAT PG

AULES DIBUIX

 

10:00.

Valencià:Llengua i literatura II

Matemàtiques CS I

12:00.

Història d'Espanya

16:00.

Llatí I

Valencià I

 

 

21/06/17

 

8:00.

Grec II

MAT 1

MAT 2

MAT PG

AULES DIBUIX

Economia de l'empresa

Disseny

Química

10:00.

Fonaments d'administració i gestió

Fonaments d'art II

Castellà: llengua i literatura I

12:00.

Francés 2n idioma II

Psicologia

Dibuix artístic II

Fonaments de l'art I

 

 

Lliurament de notes 2n BAT

 

 

Dia 23/6/17

    • Lliurament de notes a les 10:00 a secretaria.

    • Reserva immediata de plaça per als repetidors. Els aprovats realitzaran els tràmits selectiu-universitaris corresponents en Secretaria.

    • Reclamacions i resolucions de 2n de BAT de 10.00 a 13.30 hores.

    • A les 13.30 hores signatura d’actes de 2n de BAT.

 

Información adicional