Exàmens extraordinaris 2on Batxillerat curso 18/19

Graella amb les dates d'exàmens EXTRAORDINARIS  de 2on de BATXILLERAT

Tabla con los datos de exámenes EXTRAORDINARIOS de 2º de  BATCHILLER

 

 

CALENDARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS 2n DE BATXILLERAT JUNY 2019

 

Dia

Hora

Matèries de 1r i 2n de BAT

Aula

 

 

17/06/19

08:00.

Castellà:Llengua i literatura II

 

 

MAT 1

MAT 2

MAT PG

AULES DIBUIX

 

10:00.

Fonaments de l'art II

Història de la filosofia

Psicologia

TEG

Ciències de la terra

Matemàtiques I

 

12:00.

Fonaments d'administració i gestió

Dibuix artístic II

Castellà: llengua i literatura I

Volum

 

Història del mon contemporani

  

18/06/19

08:00.

Matemàtiques CS II

MAT 1

MAT 2

MAT PG

AULES DIBUIX

Llatí II

Matemàtiques II

Disseny

 

10:00.

 

Grec II

Economia de l'empresa

Química

Dibuix tècnic II

Cultura audiovisual II

12:00.

Geografia

Biologia

Física

Història de l'art

TEG

  

19/06/19

8:00.

Llengua extrangera II

MAT 1

MAT 2

MAT PG

 

Llengua estrangera I

Matemàtiques CS I

Llati I

10:00.

Història d'Espanya

Grec I

12:00.

Valencià:Llengua i literatura II

Valencià:Llengua i literatura I

 

 

 

Lliurament de notes 2n BAT

 

 

Dia 25/6/19

    • Lliurament de notes a les 10:00 al saló d'actes.

    • Reserva immediata de plaça per als repetidors.

    • Els aprovats realitzaran els tràmits selectiu-universitaris corresponents en Secretaria.

    • Reclamacions i resolucions de 2n de BAT de 10.00 a 13.30 hores.

    • A les 13.30 horessignatura d’actes de 2n de BAT.

 

 

 

Información adicional