Convocades Proves d'Accés a Cicles Formatius

S'han convocat les proves d'accés a Cicles Formatius.

El termini per a presentar la inscripció en la prova d'accès es del 23 d'abril al 10 de maig de 2019, els dos inclosos.

 

Enllaços: 

Superar la prova d'accés suposa aconseguir el requisit per a sol·licitar plaça en els cicles formatius per a aquelles persones que no tinguen el Graduat en Educació Secundària, per a l'accés a Grau Mitjà, o el Batxillerat  per a l'accés a Grau Superior. En qualsevol cas, s'ha de fer a més a més la sol·licitud de plaça en els termes que es publicaran més endavant. 

Les persones que ja tinguen una titulació d'FP de grau mitjà que vulguen cursar estudis de grau superior, podran optar per accedir bé a través del títol, bé a través de la prova d'accés.

 

 

 

Información adicional