Convocades Proves d'Accés a Cicles Formatius

S'han convocat les proves d'accés a Cicles Formatius.

El termini per a presentar la inscripció en la prova d'accès es del 17  al 31 de maig de 2018, els dos inclosos.

Enllaços: 

Superar la prova d'accés suposa aconseguir el requisit per a sol·licitar plaça en els cicles formatius per a aquelles persones que no tinguen el Graduat en Educació Secundària, per a l'accés a Grau Mitjà, o el Batxillerat  per a l'accés a Grau Superior.

Les persones que ja tinguen una titulació d'FP de grau mitjà que vulguen cursar estudis de grau superior, podran optar per accedir bé a través del títol, bé a través de la prova d'accés.

En qualsevol cas, s'ha de fer a més la sol·licitud de plaça en les mateixes dates que la inscripció de la prova. Tota la informació sobre la sol·licitut de plaça en el seguent enllaç. 

 

 

Información adicional